นวัตกรรมใหม่ในการเพิ่มความหอม และความรื่นรมย์ให้แก่บริเวณต่างๆ
ของบ้านด้วยน้ำหอมปรับอากาศแบบใหม่ที่ใช้ดอกไม้ในการดูดซับน้ำหอมและส่งกลิ่น

ขนาดบรรจุ : 50 ml / 100 ml

- ดอกไม้ดอกใหญ่ กระจายความหอมได้ดี

- สีสันสวยงามเหมาะแก่การประดับบ้าน

- ไม่ต้องจุดไฟที่ก่อให้เกิดอันตราย

จุดเด่นของสินค้า