ใช้น้ำมันหยดตะเกียงสร้างกลิ่นหอมในห้องหรือบริเวณต่างๆ ให้กลิ่นหอมสดชื่นตามหลักสุคนธบำบัด  Aromatherapy

ขนาดบรรจุ : 15 ml.

จุดเด่นของสินค้า

- กลิ่นหอมสดชื่น

- ช่วยผ่อนคลายความเครียด