สบายกายคือผลิตภัณฑ์เพื่อการผ่อนคลาย

  

ผลิตภัณฑ์ของเราถูกพัฒนาขึ้นจากความใส่ใจ คัดสรรและนจุดเด่นของสมุนไพรและภูมิปัญญาของไทยมาผสมผสานกรรมวิธีการผลิตและแนวคิด แบบทันสมัย ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการผ่อนคลาย ทั้งร่างกายและจิตใจ

Aroma Oil 15 ml.

Cream Scrub 110 g.

Diffuser 100 ml.

Reed Diffuser 50 ml.

100 B

100 B

250 B

120 B

น้ำมันหยดตะเกียง

ครีม สครับ

น้ำหอมปรับอากาศ

น้ำหอมก้านหวายปรับอากาศ